Die Top Service Fonds unseres Partners BayernInvest Luxembourg S.A.

WKNNameKVGFondstypKursZeitAlterChart
A1J4AK BayernInv Gl Flex Inc In -- Gemischt weltweit 0,00 EUR 24.03. --  
A1J4AH BayernInv Act Gl Bal Fd BayernInvest Luxem Gemischt weltweit 128,86 EUR 24.03. 4 Jahre  
A1J4AJ BayernInv Gl Flex Inc Fd BayernInvest Luxem Gemischt weltweit 99,44 EUR 24.03. 4 Jahre  
971778 BayernInv ShTm Fd TL BayernInvest Luxem Anleihen weltweit, 116,30 EUR 24.03. 26 Jahre  
200439 BayernInv TR Corp. Bd In BayernInvest Luxem Anleihen Einzelwäh 3.598,05 EUR 24.03. 14 Jahre  
934217 BayernInv TR Corp Bd Fd BayernInvest Luxem Anleihen Einzelwäh 38,06 EUR 24.03. 17 Jahre  
934218 BayernInv TR Corp Bd Fd BayernInvest Luxem Anleihen Einzelwäh 60,69 EUR 24.03. 17 Jahre  
200435 BayernInv TR Corp Bd Fd BayernInvest Luxem Anleihen Einzelwäh 58,40 EUR 24.03. 14 Jahre  
A0X9Y4 Greiff Pro ART ERV AL BayernInvest Luxem Absolute Return 81,62 EUR 24.03. 8 Jahre